לפניכם מקבץ זכויות קטינים בהליך הפלילי- כל מה שחשוב לדעת:

שלבי החקירה:

1. טרם החקירה קטין זכאי להיוועץ עם עו"ד ביחידות.

2. למשטרה קיימת החובה ליידע הורה או קרוב אחר (בגיר) של קטין החשוד בעבירה על חקירתו,  
    איתורם יתבצע תוך מאמץ סביר.

3. קטין חשוד זכאי לנוכחות הורהו או קרוב בגיר אחר בחקירתו ולהתייעצות עימם טרם החקירה,
    פרט למקרים מסוימים המנויים בחוק.

4. קטין חשוד זכאי לשמור על זכות השתיקה בחקירתו על מנת לא להפליל את עצמו.

5. אין לחקור קטין החשוד בביצוע עבירה בשעות הלילה למעט במקרים חריגים בלבד.

  • קטין מתחת לגיל 14 לא ייחקר בין השעות 20:00 בערב ועד השעה 7:00 בבוקר.

  • קטין מעל לגיל 14 לא ייחקר בין השעות 22:00 בלילה ועד ל 7:00 בבוקר.

6. קטין החשוד בביצוע עבירה מופנה ע"י המשטרה לחקירה בשירות המבחן לנוער
המתבצעת ע"י קצין מבחן לנוער -על מנת להעריך את מצבו ואת צרכיו של הקטין.

7. בסיום החקירה יעביר קצין המבחן את חוות דעתו למשטרה
וכן את המלצותיו  להמשך טיפול בקטין,
   ההמלצות האפשריות:

   • סגירת התיק הפלילי
   • פתיחת תיק ורישום פלילם

   • גניזת תיק בהליך של טיפול מותנה לקטינים המעורבים לראשונה בפלילים
   • טיפול מותנה בעבירות סמים כאשר מדובר בעבירה ראשונה של שימוש בסמים
8. פרויקט מיל"ה- מובילים יחד למען הנוער-הפרויקט הינו בהשתתפות משטרת ישראל, משרד הרווחה ומשרד החינוך למען בני נוער עם עבר פלילי לצורך שילובם בקבוצות טיפוליות שנמשכות כ-4 חודשים , במסגרתה משתלב הקטין בקבוצה אשר מסייעת לו לאמץ ולשמר דפוסי התנהגות נורמטיביים, שילוב בחיי חברה תקינים, מניעת ביצוע עבירות בעתיד ובסופה נבחנת האפשרות לסגירת התיק.

בקרב בני הנוער בישראל חלקם הלא מבוטל מעורב בפלילים ולכך סיבות ונסיבות שונות.

ככלל, רשויות האכיפה והשפיטה בישראל סלחני ומתחשב יותר כלפי קטינים וזאת מאחר והגישה בעיקרה חינוכית שיקומית.

לפיכך, ישנם קטינים המעורבים בפלילים אשר אינם מגיעים כלל לפתחו של בית המשפט ועניינם מסתיים עוד בטרם הוגש כתב אישום.

אך עבור קטינים אחרים המוגש נגדם כתב אישום עלולים הם ומשפחתם למצוא עצמם בפני דרך לא פשוטה.

על הקטין המגיע בפני שופט ומואשם בביצוע עבירה,
להוכיח כי הינו עושה חישוב מסלול מחדש והולך לדרך שיקומית.
לשם כך חשוב כי העו"ד המייצג את הקטין יהיה בקיא בכלל המערכות המעורבות של הקטין
והכל בכדי להביא לתוצאה הטובה ביותר עבור הקטין ויעקב אחר תהליך שיקומו.

המחוקק העניק לשופט נוער שיקול דעת נרחב מאוד- בין סמכות לפטור את הקטין בלא צו לבין הטלת העונש המירבי הקבוע בחוק.

הורה יקר, אם ילדך הסתבך בפלילים אל תחכה ותפנה לעו"ד המתמחה בנוער בהקדם האפשרי כבר בשלבי החקירה הראשונים לקבלת ייעוץ נכון ומקצועי.

 

שלב המעצר:
 

1. אין לעצור קטין אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת אשר פגיעתה בחירותו פחותה.

2. קטין יוחזק במקום מעצר המיועד לקטינים או באגף נפרד מעצורים בגירים ובתנאים ההולמים את צרכיו ואת גילו.

3. הודעה על מעצר הקטין תימסר להוריו ולשירות המבחן לנוער.

4. הבאה בפני שופט:

   • קטין עצור מתחת לגיל 14 יובא בפני שופט לא יאוחר מ 12 שעות מרגע מעצרו.

   • קטין עצור מעל לגיל 14 יובא בפני שופט תוך 24 שעות מרגע מעצרו.


5. לדיון בהארכת מעצרו של קטין יוזמנו הוריו או קרוב אחר ובמידה ולא יתייצבו - מעצרו של הקטין לא יוארך מעל ל - 24 שעות ותינתן להם הזמנה נוספת לדיון הנדחה.

6. מעצר עד תום ההליכים ועד להכרעת הדין:

   • קטין מתחת לגיל 14 לא ייעצר עד תום ההליכים ותינתן הוראה לתנאים מגבילים.


   • כאשר מדובר בקטין מעל גיל 14, מעצרו יוגבל עד ל 6 חודשים עד למתן הכרעת הדין,  לעומת בגיר שמעצרו יוגבל ל 9 חודשים.


7. תסקיר מעצר- תסקיר מעצר הינו חוות דעת מטעם שירות המבחן הנערכת לצורך בחינה האם יש להמשיך ולעצור חשוד או לשחררו- בבקשה להארכת מעצר קטין , חייב בית המשפט להורות על תסקיר זה.

הגשת כתב אישום וניהול המשפט:

תסקיר המעצר הינו בעל משקל רב בדיונים להארכת מעצר אך אינו מחייב את בית המשפט ולא מחליף את שיקול דעתו.

1. בטרם הגשת כתב אישום קיימת לקטין זכות לשימוע ולבקש להימנע מהגשת כתב האישום.

2. כתב אישום יוגש לבית משפט לנוער: שלום או מחוזי- תלוי בחומרת העבירות.

3. דיונים פלילים בבית המשפט לנוער בעניינם של קטינים מתקיימים בדלתיים סגורות ובנוכחות הקטין, הוריו, סנגורו,קצין המבחן והתובע.

4. בית המשפט המאשים קטין בביצוע עבירה יחליט אם להרשיע את הקטין, להימנע מהרשעתו ולהורות על דרכי טיפול המנויים בחוק או לפטור את הקטין בלא צו.

 

שיקום:
 


במקרים בהם קטין מואשם בביצוע עבירה הוא עלול למצוא עצמו מהר מאוד מתגלגל אל העולם העברייני.

על כן בתי המשפט לנוער יעדיפו את טובת שיקומו של הקטין על פני עונש מאסר וזאת על מנת שישתלב בחברה.

החלטה על שיקומו של קטין נעשית תוך התאמת מסגרת טיפולית המתאימה לצרכיו ולעבירה אותה ביצע.