אלימות במשפחה

משרדנו מתמחה בדיני משפחה וצווי הגנה וילווה אתכן/ם לאורך כל הטיפול המשפטי,
עד להוצאת צו הגנה אשר נועד להבטיח את שלומכן/ם!

שירות משרדנו כולל ליווי המבקש/ת בהגשת תלונה במשטרה וכן הגשת הבקשה לצו הגנה וייצוג בבית משפט.

חשוב לדעת - ישנה חשיבות רבה לעיתוי הגשת הבקשה לצו הגנה!
על מבקש/ת צו הגנה להוכיח לבית המשפט את ההצדקה למתן צו שכזה.
ולכן מומלץ לפנות מיידית ובסמוך לאירוע האלימות לעו"ד המתמחה בדיני משפחה שיגיש עבורכם את הבקשה
וילווה אתכם לאורך ההליך המשפטי.

במידה ומדובר באירוע אלימות שהתרחש תהיה למבקש/ת אפשרות להציג אסמכתא לתלונה במשטרה
שהוגשה ו/או אישור רפואי על פגיעה פיזית ובכך יתקיים נטל ההוכחה לקבלת צו הגנה.

במידה ומדובר על חשש לפגיעה פיזית אשר טרם קרתה יהיה על המבקש/ת להוכיח
לבית המשפט על קיומה של סכנה ממשית - כאן ניתן להביא למשל עדים.

תוקפו של צו הגנה הינו לשלושה חודשים וניתן להאריכו כל שלושה חודשים עד שנה.