מזונות ילדים

חיוב דמי המזונות מוטל על האב מכוח דין תורה לפיו אב חייב לזון את ילדיו ולפיכך בעיקרה מוטלת עליו. קיימים שני סוגי מזונות- מזונות לצרכים בסיסיים ומזונות שנחשבים מדין צדקה:

 • הצרכים לצרכים הבסיסיים - כל מה שחיוני עבור הילד כגון מזון, קורת גג, חינוך, טיפולים רפואיים וכדומה. במזונות אלו       האב חייב ללא התחשבות בהכנסתו ומצבו הכלכלי.

 • מזונות מדין צדקה זה כל מה שהילדים לא חייבים בשביל להתקיים כמו חוגים, בילויים, נסיעות וכדומה.
   במקרה כזה האב והאם מחויבים בהתאם ליכולת ההשתכרות שלהם ומצבם הכלכלי.

 • כאשר מדובר במשמורת מלאה של האם, הילדים רוב הזמן שוהים אצלה ומשכך היא זו שנושאת על עצמה את רוב הוצאותיהם- במקרה שכזה חובת המזונות בעיקרה מוטלת על האב.

 • כאשר מדובר במשמורת משותפת לפיה הילדים שוהים אצל שני ההורים באופן שווה - תשלום המזונות יחול הן על האב   והן על האם. בשנת 2017 יצא פס"ד של בית המשפט העליון בע"מ 919/15 אשר עשה מהפכה בתחום המזונות בו נקבע כי במשמורת משותפת ישנה חלוקה של הסדרי שהייה בין ההורים ולכן אין הצדקה להטיל את חובת המזנות על האב בלבד,  ולכן כאשר מדובר בילדים מעל גיל 6  , שכר דומה לצדדים והסדרי שהייה שווים- יישאו הצדדים חובה זו יחדיו.

פסיקה זו אמורה להביא את הצדדים לאיזון כלכלי, כך שחלוקת הנטל תהיה שווה ככל האפשר.

משמורת ילדים
 

אז מהי משמורת ילדים?

תביעת משמורת יכול שתהיה מוגשת בבית משפט לענייני משפחה וניתן להגישה
גם לבית דין רבני במידה שכלולה בה תביעת גירושין.

הכלל המנחה בתביעת משמורת הוא טובת הילדים ,על פי שיקול זה יחליט בית המשפט אם הילדים
יהיו במשמורת האם או במשמורת האב.

כיום, בעקבות בע"מ 919/17 הורים רבים חותרים למשמורת משותפת אשר מוטלת באופן שווה על שני ההורים.

חזקת הגיל הרך- כאשר מדובר בילדים עד גיל 6 הם ישהו אצל האם, פרט למקרים חריגים בהם תינתן משמורת משותפת ואף משמורת מלאה לאב.

בתביעות משמורת ישנה התנהלות של ההורים מול עובדים סוציאליים אשר בסופה מוגש לבית המשפט תסקיר ובו המלצות לגבי המשמורת בין ההורים וכן זמני השהות. לתסקיר משמעות רבה וקו מנחה להכרעה בתיקים אלו ועל כן חשוב להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום ולקבל ממנו הנחיה למפגשים אלו.